53. Trialogy B sNaďou Dvorskou a Janem Rychterem

FOTO by Kristýna Bílková